Úterý, 29 listopadu, 2022
novinky

Spalovnu zmodernizují, bude energeticky účinnější a ekologičtější

Modernější, energeticky účinnější a k životnímu prostředí maximálně šetrná má být po modernizaci bratislavská spalovna odpadu (zařízení pro energetické využití odpadu – ZEVO). Městská firma Odvoz a likvidace odpadu (OLO) spustila povolovací fázi investičního záměru, který aktuálně prochází posuzováním vlivů na životní prostředí. Přechod z projektové do realizační fáze předpokládá v závěru roku 2023. TASR o tom informovali z hlavního města iz OLO.

„Cílem je zvýšit spolehlivost a životnost zařízení. Zároveň naplnit přísné environmentální standardy,“ ohlásila samospráva. Výsledkem energetického zhodnocení nerecyklovatelných odpadů po modernizaci ZEVO má být vysoce účinná kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, které OLO chce dodávat i do bratislavských domácností.

OLO ve svém areálu v bratislavském Vlčím hrdle v současnosti využívá ke spalování směsného komunálního odpadu dva kotle (K1 a K2). Záměrem modernizace je vytvořit dvě nezávislé spalovací linky, a to vybudováním nové linky K3 a komplexní rekonstrukcí kotle K2 do podoby druhé spalovací linky. „Výstavba nové spalovací linky K3, s mírným zvýšením spalovacího výkonu, nahradí kotel K1, který je na hranici své životnosti a v budoucnu bude tvořit pouze takzvanou „chladnou rezervu“, tedy záložní zdroj. V trvalém provozu budou dvě spalovací linky K3 a K2,“ přiblížilo OLO.

Městská firma deklaruje, že takto zajistí udržitelnost provozu na minimálně další dvě dekády s optimálními investičními a provozními náklady. Docílit se tím má i minimalizace potřebných společných odstávek a zajistí se kontinuita příjmu odpadu, jakož i dodávek energií. Modernizace ZEVO má přinést také výrazné zvýšení energetické účinnosti až na 85 procent.

„Ambicí je napojení ‚odpadového tepla‘ ze ZEVO na dodávky tepla do soustavy centrálního zásobování teplem (SCZT) Bratislavy, kterou provozuje státní společnost Bratislavská teplárenská,“ tvrdí OLO. Elektřinu a teplo do domácností plánuje společnost dodávat v rámci SCZT Bratislava – východ, přičemž uvažuje o zabezpečení zhruba 30 procent celkové potřeby tepla SCZT.

Jednou z výhod dodávek „odpadového tepla“ do domácností má být i stabilizace ceny tepla pro obyvatele města. Firmě OLO zároveň vzniknou nové příjmy. Za přínos obnovy spalovny považuje samospráva i ekologizaci procesů. Zároveň tvrdí, že cílem je získat architektonicky zajímavé řešení v podobě moderního a čistého areálu.

Ukončení modernizace očekávají v létě 2026. Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 110 milionů eur. OLO plánuje projekt financovat formou úvěru.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články