Úterý, 29 listopadu, 2022
novinky

Průzkum: Až čtvrtina je pro kariéru či lepší plat ochotna podvádět

Vyplývá to ze zjištění poradenské společnosti EY, která aktuálně publikovala svůj výroční Global Integrity Report na rok 2022.
Podle autorů průzkumu je v současnosti největším nebezpečím názorový rozkol mezi vedením firem a jejich zaměstnanci. První skupina má totiž tendenci považovat přijímaná pravidla jako dostatečná, i když zaměstnanci v nich zůstávají ztraceni nebo nemají o jejich existenci ani ponětí.

Dobrou pověst a poctivé chování na trhu označilo za klíčové firemní hodnoty rekordních 92 % respondentů z řad byznys lídrů i jejich zaměstnanců. Polovina z nich si však myslí, že COVID-19 výrazně zkomplikoval situaci a že pro firmy je obtížné chovat se v této složité situaci na trhu poctivě.

Každá devátá firma se během pandemie COVID-19 stala obětí velkého podvodu. Není divu – 11 % respondentů tvrdí, že v jejich firmě je jednoduché obcházet pravidla a zavedené procesy a více než čtvrtina dotázaných upozorňuje, že v jejich společnosti se neetické chování toleruje vyššímu managementu a nejúspěšnějším zaměstnancům.

Podle Tomáše Kafky, partnera oddělení forenzních služeb a podpory integrity společnosti EY Česko a Slovensko, závěry průzkumu vypovídají o závažnosti situace. „COVID-19 je globální zatěžkávací zkouškou pro všechny společnosti, které chtějí podnikat eticky. Slovensko a Česko není výjimkou a obavy představitelů společností na všech úrovních to jen potvrzují. Obavy, že se budou obcházet pravidla, ať už z důvodu, že jsou ve firmách narušeny vnitřní procesy a kontrolní mechanismy, nebo z důvodu, že velká část manažerů je připravena podvádět pro svůj osobní prospěch nebo pro prospěch firmy, jsou zcela namístě,“ vysvětluje .

Pokud jde o kariéru a peníze, svědomí nás nekouše
V souvislosti s etickým chováním se průzkum zaměřil i na hypotetickou situaci, kam až by byli respondenti ochotni zajít, aby dosáhli kariérního postupu nebo finančních výhod. Každý čtvrtý respondent přiznává, že by byl ochoten podvádět. Ještě více slovenských respondentů (38%) si totéž myslí o managementu společnosti.

Kafka je toho názoru, že se to nesmí brát na lehkou váhu. „To, že je celá jedna čtvrtina účastníků průzkumu ochotna chovat se bezskrupulózním způsobem, nám napovídá, že firemní kultura, ale i osobní morální integrita na Slovensku stále není tam, kde bychom ji ideálně chtěli mít. A je jedno, jestli se bavíme na zaměstnanecké, nebo manažerské úrovni. Pokud však změna nepřijde shora a nepřipojí se k ní střední management, nemůžeme skutečně vinit řadové zaměstnance. Jejich chování je pouze odrazem firemní kultury – té, jejíž mantinely nastavuje nejvyšší vedení, ale v každodenním firemním životě ji velmi ovlivňuje chování středního managementu,“ uvádí Tomáš Kafka.

Podvod ve firmě? Na kolegy se nežaluje…
Na základě výsledků průzkumu každá devátá firma na Slovensku byla za poslední rok obětí významného podvodu. Z průzkumu však vyplývá, že s oznámením podvodu má na Slovensku osobní zkušenost ani ne pětina respondentů, což je podstatně méně než celosvětový průměr (35 %) a radí nás to na ocas žebříčku. Dokonce polovina z nich přiznala, že byli pod tlakem, aby na podvod neupozorňovali.

O něco méně než pětina Slováků byla svědkem nekalostí ve firmě, ale neodhodlala se je oznámit. Hlavním důvodem, proč si potenciální whistlebloweri nakonec podání oznámení rozmyslí, je na Slovensku loajalita ke kolegům (53 %), kde je Slovensko na druhém místě globálního žebříčku hned za Rakouskem, a tento důvod se uváděl dvakrát častěji, než je celosvětový průměr. Zaměstnanci však často uvádějí i další obavy – že se na základě jejich oznámení nebude konat (35 %) a také se obávají o svou kariéru (29 %).

Slovensko se umístilo na konci žebříčku, co se týče oznamovacího systému ve firmách. Jen 14 % respondentů odpovědělo, že jejich firma má systém implementován. Vycházejíce z této statistiky není překvapující, že jen pětina respondentů si myslí, že je v dnešní době snazší upozornit na nekalosti ve firmě než v minulosti.

Obsáhlý EY Global Integrity Report bere v úvahu odpovědi více než stovky slovenských účastníků – zaměstnanců, manažerů i generálních ředitelů. Zásadním zjištěním je, že podle vox populi vedoucí osobnosti firem selhávají při vytváření správné firemní kultury a efektivní komunikace o etických principech podnikání. Jen 1 ze 4 českých respondentů pracuje ve společnosti, jejíž vedení často zdůrazňuje etické principy.

Další články autora

Comments

- Komerční sdělení-PR články

Nejnovější články